అక్టోబర్ 2020 లో నెట్‌ఫ్లిక్స్ యుకెకి వస్తోంది

అక్టోబర్ త్వరలో మనపైకి వస్తుంది మరియు దానితో ప్రతి వయోజన ఇష్టమైన సంవత్సరం, హాలోవీన్. నెట్‌ఫ్లిక్స్ యుకెకి రాబోయే వాటి గురించి మా మొదటి చూపులో మీరు చూసేటప్పుడు ఇప్పటికే చాలా సంతోషిస్తున్నాము ...